Pomoc w zasiłku pogrzebowym

dokument i długopis

Oferujemy Państwu pomoc w zasiłku pogrzebowym. Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma koniecznymi do dopełnienia formalnościami. Uzyskanie zasiłku pogrzebowego również wymaga wypełnienia dokumentów, ale jednocześnie stanowi wsparcie dla rodziny zmarłego. Pomagamy Państwu w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego, który w przypadku śmierci przysługuje każdej osobie ubezpieczonej. Zasiłek może być wypłacony także instytucji (gmina, dom opieki społecznej) i należy się temu, kto organizował pogrzeb. Korzystając z naszych usług masz pewność, że otrzymasz zasiłek pogrzebowy sprawnie i bez większych zakłóceń. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w załatwianiu formalności związanych z pochówkiem. Skorzystanie z zasiłku pogrzebowego pozwala ograniczyć wydatki związane z organizacją pogrzebu. To doskonałe rozwiązanie na wypadek nagłych zgonów, gdy możliwości finansowe nie pozwalają na organizację pogrzebu bez wsparcia.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, konieczne jest przygotowanie dokumentów:

  • wniosku o zasiłek pogrzebowy,
  • odpisu aktu zgonu,
  • zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie zmarłego (lub kogoś z rodziny),
  • oryginałów rachunków dotyczących kosztów poniesionych na pogrzeb,
  • notatki z dowodu osobistego – jeżeli pogrzeb będzie kredytowany.

Rozliczenie się z zasiłku za pośrednictwem domu pogrzebowego jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Nasze wsparcie obejmuje zarówno ubieganie się, jak i wypłacanie zasiłku pogrzebowego (wypłacanego jednorazowo przez ZUS) w kwocie 4000 złotych, który można przeznaczyć na organizację uroczystości pogrzebowych – zakup trumny, kremację. Na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest 12 miesięcy od daty śmierci zmarłego, ZUS wypłaci należność do miesiąca od uregulowania formalności.

 

Formalności związane z pogrzebem

Dla wielu osób, które cierpią z powodu odejścia bliskiej osoby, najtrudniejszym elementem pożegnania są formalności związane z pogrzebem. Tymczasem jest to bardzo ważny element całej procedury pogrzebowej, którego należy dopilnować z najwyższą starannością. Zaczyna się od uzyskania pozwoleń, kończy na wystosowaniu zawiadomień w formie klepsydr i wnioskowaniu o zasiłek pogrzebowy. Bardzo ważne jest uzyskanie aktu zgonu, który wydawany jest w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu zmarłego, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dokładamy starań, aby wspomóc najbliższych zmarłego w dopełnianiu niezbędnych formalności. Nasza pomoc przyda się zwłaszcza w przypadku pojawienia się dodatkowych zobowiązań, na przykład związanych z międzynarodowym przewozem zwłok. Możemy w imieniu rodziny i z jej upoważnienia poinformować o zgonie takie instytucje jak ZUS/KRUS, MON, MSWiA. Dołożymy wszelkich starań, aby odciążyć Państwa w tym trudnym czasie. W naszym domu pogrzebowym dbamy o to, by zapewniać klientom kompleksowe usługi pogrzebowe. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, aby rodzina mogła spokojnie i z należytą godnością pożegnać zmarłego.