Spopielenie zwłok vs tradycja chrześcijańska

Dwa główne rodzaje pochówku to złożenie ciała w trumnie oraz spopielenie zwłok. Co ciekawe, Polacy coraz częściej odchodzą od tradycji i wybierają drugie z wymienionych rozwiązań. Opcja ta jest regulowana przez polskie prawo, które pozwala na dokonanie kremacji, jednak wymaga, by szczątki zostały złożone w grobach ziemnych, grobach murowanych lub specjalnych katakumbach. Jednak wymagania prawne to jedno, a wymagania religijne, związane z naszą wiarą - drugie. Powstaje więc pytanie: czy chrześcijanie mogą zdecydować się na spopielenie zwłok? I co na ten temat mówi kształtowana na przestrzeni wieków tradycja? Temat ten omawiamy w naszym artykule.  

Tradycja chrześcijańska na przestrzeni lat

Kremacja nie jest czymś nowym, ponieważ jej korzenie sięgają czasów pierwszego wieku n.e i ery ludów pogańskich. Czy oznacza to, że spopielenie było rozwiązaniem uznawanym za normalne według wierzeń chrześcijańskich? Okazuje się, że nie. Co więcej, przez wieki metoda ta była zakazana. Cztery główne powody, którymi uzasadniono takie postanowienie to:

  • ciało uważane jest za uświęcone przez przyjęcie sakramentów,
  • ciało stanowi jedność z zamieszkującą je za życia duszą,
  • kremacja była praktyką rozpowszechnioną w religiach pogańskich,  
  • Jezus został pochowany, a nie skremowany.

Oczywiście, w niektórych sytuacjach kremacja była stosowana mimo obowiązujących zakazów. Przykładem może być pozbywanie się zwłok osób, które umarły w wyniku epidemii - spopielenie ich ciał miało za zadanie zatrzymanie rozprzestrzeniania się chorób.

Na przestrzeni wieków coraz więcej osób domagało się jednak zmian. Ich starania przyniosły rezultat, ponieważ zakaz ten częściowo zniesiono, pozwalając na zastosowanie spopielenia:

  • w sytuacjach wyjątkowych,
  • tylko wtedy, gdy nie oznaczało to wyrzeczenia się wiary lub braku szacunku dla zapowiedzianego zmartwychwstania.  

Spopielanie zwłok obecnie

Jak sytuacja przedstawia się obecnie? W dzisiejszych czasach spopielenie zwłok jest dozwolone m.in. na podstawie wydawanego w 1983 roku Kodeksu Prawa Kanonicznego. Uznano bowiem, że spalenie zwłok nie sprawia, że człowiek przestaje być kompletny i nie jest przeszkodą dla Boga, by ponownie tchnął w zmarłego duszę i dał mu życie. 

Jednocześnie jednak wciąż podtrzymywane jest przekonanie, że najlepszą i najsłuszniejszą metodą jest tradycyjne pochowanie zwłok w trumnie, a następnie w grobie ziemnym. Świadczą o tym m.in. dwa zalecenia wydane na przestrzeni ostatnich lat. Pierwsze dotyczy wskazówek, jakie w październiku 2011 roku wystosowała Konferencja Episkopatu Polski. Powiedziano w nich, że obrzędy liturgiczne powinny odbywać się nad trumną z ciałem. Ewentualne spopielenie zwłok i pochowanie urny powinno odbyć dopiero po dokonaniu wszystkich czynności religijnych. Drugi dokument to  „List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)” wydany 10 listopada 2011 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Zachęcono w nim do tradycyjnej formy pogrzebu, jednocześnie przeciwstawiając się rozsypywaniu prochów w miejscach pamięci oraz przechowywaniu urny z prochami w domu.

Kremacja - dlaczego tak popularna?

Podejmując decyzję o sposobie pochowania bliskiej nam osoby warto więc kierować się przede wszystkim własnym sumieniem. Tradycja chrześcijańska na przestrzeni lat ulegała dynamicznym zmianom, jednak ostateczne postanowienie brzmi: kremacja ciała jest dozwolona. Co więcej, jak już wspomnieliśmy na wstępie, spopielenie zwłok jest rozwiązaniem, które cieszy się rosnącą popularnością. Szczątki zamknięte w eleganckiej urnie pozwalają na przeprowadzenie ostatniego pożegnania, a sama kremacja jest rozwiązaniem, które na pewno warto rozważyć.