Organizacja pogrzebu świeckiego w praktyce

Wybór charakteru ceremonii pogrzebowej powinien być podyktowany wolą zmarłego. Większość z nich w Polsce odbywa się w obrządku wyznaniowym, niemniej jednak coraz częściej organizowane są pochówki świeckie. Uznaje się, że obecnie stanowią one około 2% wszystkich pogrzebów.

Jak zorganizować pogrzeb świecki?

Formalności związane z organizacją pogrzebu świeckiego oraz wyznaniowego są niemal takie same. Klienci naszego zakładu pogrzebowego w Głogowie muszą przekazać nam:

  • kartę zgonu zmarłego,
  • jego dowód osobisty,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub ostatni odcinek emerytury lub renty zmarłego,
  • NIP i legitymację ZUS osoby zmarłej i jej współmałżonka.

Jest to niezbędna dokumentacja, która uprawnia zakład do odbioru ciała. Następnie konieczne jest poinformowanie pracowników o wybranej formie pogrzebu. To moment, w którym należy wskazać na świecki charakter uroczystości. Wówczas zostaną ustalone wszelkie szczegóły pochówku.

Następnie należy skontaktować się z wybranym Mistrzem Ceremonii. To osoba, która przewodniczy całej ceremonii, uwzględniając wszelkie ustalenia z bliskimi zmarłego. Wygłosi ona uroczystą mowę pożegnalną, będącą hołdem dla zmarłego. Jej treść musi być naturalnie ustalona z jego rodziną.

Niezbędne jest także dopełnienie formalności z zarządem cmentarza. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wbrew powszechnym przekonaniom, taki pogrzeb może odbyć się na każdym cmentarzu, w tym także wyznaniowym. Jego zarząd nie może odmówić pogrzebu ze względu na jego świecki charakter. Konieczne będzie przedstawienie aktu zgonu oraz karty zgonu.

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Ze względu na swój charakter, pogrzeb świecki pozbawiony jest zarówno ceremonii Mszy Świętej, jak i wszelkich symboli religijnych. Uroczystość najczęściej rozpoczyna się w kaplicy cmentarnej, gdzie Mistrz Ceremonii wygłasza podniosłą mowę pożegnalną. Jest to również moment na zabranie głosu przez bliskich zmarłego, jeżeli wyrazili taką wolę. Następnie odbywa się kondukt żałobny do miejsca pochówku. Wówczas prowadzący ponownie zabiera głos, aby oddać hołd zmarłemu, po czym trumna jest umieszczana w grobie.

pogrzeb