Jakie dokumenty są potrzebne do organizacji pogrzebu?

Śmierć ukochanej osoby to zawsze ogromna trauma. W tym trudnym czasie musimy także zmierzyć się z szeregiem formalności, aby przygotować pogrzeb bliskiego. Warto dowiedzieć się, jakie dokumenty będą nam niezbędne do zorganizowania pochówku.

Do przygotowania pogrzebu potrzebujemy przede wszystkim:

  • karty zgonu, którą lekarz wydaje po śmierci pacjenta. Otrzymamy ją w szpitalu od lekarza prowadzącego bądź od lekarza rodzinnego, gdy osoba zmarła w domu.
  • Aktu zgonu, czyli zaświadczenia wydawanego przez Urząd Stanu Cywilnego – nie później niż 3 dni po śmierci. Ten dokument jest niezbędny, żeby zorganizować pogrzeb. Do urzędu powinna się udać osoba z rodziny, dzieci albo współmałżonek. Pamiętajmy, by zabrać ze sobą dokument tożsamości (nasz oraz zmarłego członka rodziny), a także kartę zgonu.

Jakie dokumenty powinniśmy przedstawić w zakładzie pogrzebowym?

Załatwienie formalności w domu pogrzebowym to kolejny krok do zorganizowania pochówku. Dokumenty, które powinniśmy przygotować, to:

  • karta zgonu,
  • akt zgonu,
  • dowód tożsamości (nasz oraz zmarłego),
  • akt małżeństwa bądź akt urodzenia w zależności, czy jesteśmy współmałżonkiem, czy dziećmi,
  • numer PESEL zmarłego,
  • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia bliskiego.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Członkom rodziny osoby zmarłej, która podlegała ubezpieczeniu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych. Zakład pogrzebowy, aby ułatwić i przyśpieszyć procedurę formalności w tak trudnym dla nas czasie, oferuje pomoc w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego. Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia to: wniosek o zasiłek pogrzebowy, akt zgonu (odpis), potwierdzenie ubezpieczenia zmarłego (ewentualnie członków rodziny), rachunki potwierdzające koszt pochówku oraz notatka z dowodu osobistego (w przypadku kredytowania ceremonii pogrzebowej). Pamiętajmy, że wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć nie później niż 12 miesięcy po śmierci bliskiego, w przeciwnym razie ulegnie przedawnieniu.

akt zgonu