Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Śmierć bliskiej osoby często jest szokiem dla rodziny i przyjaciół zmarłego, zwłaszcza gdy zdarza się niespodziewanie, np. w wyniku wypadku. Do trudnych emocji związanych ze śmiercią osoby bliskiej często dołączają się obawy o dopełnienie formalności związanych z pogrzebem, a także związane z nim koszty. Dlatego warto mieć na uwadze, że w większości przypadków istnieje możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów pochówku w postaci zasiłku z ZUS.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS przysługuje po śmierci osoby, która w dniu swojej śmierci spełniała jeden z poniższych warunków:

  • miała przyznaną rentę lub emeryturę, w tym emeryturę pomostową,
  • była ubezpieczona w ZUS,
  • nie miała przyznanej emerytury, lecz spełniała warunki jej uzyskania,
  • pobierała świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,
  • pobierała rentę socjalną,
  • pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia,
  • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach,
  • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach.

Jest on wypłacany osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu, w kwocie 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów. Często możliwe jest uzyskanie pomocy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego od instytucji organizującej pogrzeb.

Jak załatwić formalności związane z przyznaniem zasiłku pogrzebowego?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu opłaciliśmy, złożyć do ZUS szereg niezbędnych dokumentów, w tym m.in.: wniosek o zasiłek pogrzebowy, akt zgonu, oryginały rachunków związanych z kosztami pogrzebu itp. Najwygodniejszą formą jego uzyskania będzie rozliczenie się za pośrednictwem domu pogrzebowego, który sam zajmie się całą procedurą. Pomoc taka udzielana jest przez usługi pogrzebowe Rybarczyk Paweł Kraus, które obejmują załatwienie wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych.

banknoty